Türk Dünyası’nda bilimsel ve kültürel değerlerin ortaya  çıkarılmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak. Türk halkları arasında  kültürel alışverişin gelişmesi,  artması  ve zenginleşmesi amacıyla eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda projeler üretmek. Diğer devlet ve ülkeler ile kültürel ilişkileri geliştirmek üzere öğretim kurumları dahil, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak, onlarla bilim ve eğitim alanlarında ortak stratejiler geliştirmek ve uygulamak.