Türk dünyası, 20. yüzyılın sonlarından başlayarak büyüyen ve 21. yüzyılda  bütün Türk topluluklarını içine alan kültürel bir birlikteliktir. Bu birliktelik, Doğuda Moğolistan,  Batıda Kosova ve Karadağ’ın da içinde yer aldığı coğrafyadaki Türk halkları arasında karşılıklı sevgi,  saygı ve dayanışmaya bağlı olarak tesis edilmiştir. Uşak Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu kültürel birlikteliği geliştirmeye ve kuvvetlendirmeye katkıda bulunmak üzere 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre kurulmuş ve sınırlılıkları belirlenmiş merkezi bir birimdir.