TİKA: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

Kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk ülkelerinin gelişmesine kalkınmasına ve ekonomi anlamda büyümesine destek verip geliştirmek ve Türk ülkeleri ile finansal, eğitim, ekonomi, teknoloji, sosyal ve ticari çeşitli ilişkiler kurmak amacıyla 1992 yılında kurulmuş T.C. Başbakanlığına bağlı kurumdur.

https://www.tika.gov.tr/tr

 

YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ve kardeş topluluklarla ilişkileri güçlendirmek ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis etmek amacıyla T.C. Başbakanlığına bağlı olarak 6 Nisan 2010 tarihinde kurulmuş  birimdir. (YTB), Yurtdışındaki vatandaşlarımız, kardeş topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenmiştir.

https://www.ytb.gov.tr/